Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Czyżew  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Czyżew

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Czyżew.

Mapa Geoportal Czyżew
Mapa z granicą gminy Czyżew

Dane urzędu

Urząd Miejski w Czyżewieul. Mazowiecka 34Czyżew, 18-220

Tel: 86 2755036

Fax:

Elektroniczna skrzynka podawcza: /admin2013032/SkrytkaESP

E-mail: sekretariat@umczyzew.pl

Powiat: wysokomazowiecki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Czyżew: 2013033

Witryna: umczyzew.pl

Władze lokalne: Burmistrz Anna Boguckasekretariat@umczyzew.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Czyżewa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Czyżew to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Czyżew na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Czyżewa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Czyżewa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Czyżewa

Gmina Czyżew w liczbach

Powierzchnia gminy Czyżew*

130 km2

944 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Czyżew*

6 318 mieszkańców

1483 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Czyżew*

48 mieszkańców na km2

1608 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Czyżew

Geoportal Czyżew prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Czyżew, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Czyżew.

Dostęp do danych Geoportalu Czyżew

Jak powstał Geoportal gminy Czyżew?

Geoportal Czyżew powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Czyżew, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Czyżew.

Geoportal Czyżew umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Czyżew oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Czyżew, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Czyżew

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Czyżew?

Informacje na Geoportalu Czyżew

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Czyżew?

Korzyści z Geoportalu Czyżew

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Czyżew?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Czyżew.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Czyżew łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Czyżewie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Czyżewa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Czyżew, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Czyżew oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Czyżew. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Czyżewa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Czyżewa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Czyżew. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Czyżew.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Czyżewie.

  Geoportal gminy Czyżew posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Czyżew. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Czyżewie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Czyżew przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Czyżewie.

  W Geoportalu Czyżew przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Czyżew. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Czyżewie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Czyżew zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Czyżew, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Czyżew oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Czyżew.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Czyżew. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Czyżew są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Czyżew podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Czyżew.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Czyżewie. W Geoportalu gminy Czyżew udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Czyżewie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Czyżew.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Czyżew. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Czyżew.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Czyżew, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Czyżew. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Czyżew.

 • Zabytki w gminie Czyżew

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Czyżew. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Czyżew oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Czyżew.

 • Informacje o wyborach w gminie Czyżew

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Czyżew. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Czyżew i wiele istotnych informacji.

Geoportal Czyżew dla mieszkańców

Geoportal Czyżew jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Czyżew. Na mapie Czyżewa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Czyżew mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Czyżew. Korzystając z map Geoportalu gminy Czyżew w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Czyżew są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Czyżew dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Czyżew dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu